"Duurzaamheid praktisch invullen"

''Duurzaamheid is meer dan energiebesparing''.

Duurzaamheid is op dit moment een belangrijk begrip voor veel bedrijven. Zo ook voor ons bouwbedrijf. Het is een misvatting dat duurzaamheid enkel gaat om energiebesparing in huizen en gebouwen.

Duurzaamheid gaat bij VAN EGMOND bouw b.v. ook om:
• Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers
• Een gezond binnenklimaat met goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen • Prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden
• Duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling)
• Verantwoord watergebruik
• Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Wij proberen het begrip duurzaamheid praktisch in te vullen, zowel in de sloop-, bouw-, als ontwikkeltak.

Uit de duurzaamheidskaart blijkt een duidelijke filosofie, met oog en respect voor milieu, financiën en mensen.
• Milieu: Efficiënt (her)gebruik en efficiënte verwerking van grondstoffen en fossiele brandstoffen.
• Financiën: Tijdens het ontwerp denken wij vooruit over de toekomstige gebruikerslasten.
• Mensen: Communicatie vormt de basis voor een goede relatie met u als opdrachtgever en vermindert ‘faalkosten’.

Op de vraag wat duurzaamheid voor ons is, grijpen wij graag terug naar de definitie die in 1987 door de VN-commissie is opgesteld: “Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.”

VAN EGMOND bouwprojecten

Contact

Het Noorderveld 11c - 8307 DS Ens
T. 0527 - 256236
@. info@vanegmondbouw.nl

Laat hier uw gegevens achter

Versturen